gallery/logo_a4_fc kopie zonder wit

Luisteren

De mediator helpt de partijen om écht naar elkaar te luisteren en om elkaar te vertellen wat werkelijk belangrijk is. Het gaat er hierbij niet om wie, op basis van feiten en/of standpunten, gelijk heeft. Mediation helpt de partijen om helder zicht te krijgen op de onderliggende belangen. Hierdoor kan aan een duurzame oplossing worden gewerkt, die voor iedereen naar tevredenheid is.

Over Mediation...

gallery/istock-627401398
gallery/lee-campbell-gi6l2pkizgq-unsplash
gallery/schermafbeelding 2020-01-27 om 16.33.21

Vrijwilligheid

De basisvoorwaarde voor mediation is dat beide partijen vrijwillig aan het proces deelnemen. Maar vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Om het proces te laten slagen is het belangrijk dat u gemotiveerd bent om samen met de andere partij aan een oplossing te werken. Soms is het nodig om compromissen te sluiten waarbij belangen boven standpunten worden gesteld.

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij u samen met de andere partij zoekt naar een oplossing waarmee u beiden tevreden bent. De mediator begeleidt u in de gesprekken die hiervoor nodig zijn. De mediator is in dit proces neutraal en onafhankelijk, oordeelt niet en functioneert als bemiddelaar tussen beide partijen.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid is essentieel voor het proces van mediation. Alle bij mediation aanwezige partijen gaan vertrouwelijk om met de inhoud van de gesprekken, ook nadat de mediation is afgerond. Afspraken hierover worden vastgelegd in een overeenkomst die, aan het begin van het mediation proces, door beide partijen wordt ondertekend.

 "It takes both sides

                             to build a bridge"

gallery/mfn-register-mediator-oprecht
gallery/basil-james-ic4bszqareg-unsplash
gallery/mfn_register_logo

Meer informatie?  Bel: 010-3070494

gallery/Logo-Nederlandse-Mediatorsverenigning-NMv-Lid-van72dpi-RGB